messenger

Chat Face

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Gọi ngay: 0934594948

Thành viên đồng ý và tuân thủ rằng, khi Thành viên được yensaokinhdo.vncung cấp tài khoản để sử dụng một phần hoặc toàn bộ sản phẩm yensaokinhdo.vn, thì bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng của Thành viên sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá trình thanh toán và sử dụng yensaokinhdo.vn phải được gửi đến bộ phận hỗ trợ yensaokinhdo.vn ngay sau khi xảy ra sự kiện phát sinh khiếu nại. yensaokinhdo.vn sẽ là nơi trung gian giải quyết tranh chấp giữa Thành viên với nhau. yensaokinhdo.vn sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp. Khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại có nghĩa vụ cung cấp các giấy tờ, bằng chứng, căn cứ có liên quan đến việc khiếu nại và phải chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại, giấy tờ, bằng chứng, căn cứ do mình cung cấp theo quy định Pháp luật.

Quy trình giải quyết khiếu nại được đăng tải trên website sản phẩm yensaokinhdo.vn.chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của bạn trong trường hợp bạn đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng kí tài khoản.

Đối với tranh chấp giữa Thành viên yensaokinhdo.vn với nhau hoặc giữa Thành viên với yensaokinhdo.vn, chúng tôi sẽ căn cứ log hệ thống để giải quyết. Theo đó, yensaokinhdo.vn sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho Người Sử Dụng đăng kí đầy đủ thông tin theo quy định.

Thành viên đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ yensaokinhdo.vn khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của Thành viên trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Địa chỉ tiếp nhận hỗ trợ:

CÔNG TY TNHH KINH ĐÔ HOLDINGS

     Địa chỉ : Số 297 Thụy Khuê , Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

     Email: info@yensaokinhdo.vn

     Điện thoại: 0904996958

Quy trình giải quyết tranh chấp và khiếu nại

  • Bước 1: Tiếp nhận: Nhận yêu cầu giải quyết khiếu nại của thành viên (gọi là “người khiếu nại”), kiểm tra thông tin khiếu nại để thực hiện tiếp nhận hay từ chối.
  • Bước 2: Xử lý khiếu nại: Thu thập thông tin, hình ảnh chứng cứ từ các bên liện quan.
  • Bước 3: Hoàn tất khiếu nại: Xác nhận kết quả, đưa ra các hình thức xử lý đối với từng vi phạm và tiến hành đóng khiếu nại.
© 2022 yensaokinhdo.vn. All Rights Reserved. Design web and SEO by FAGO AGENCY